Monday, June 7, 2010

Tempahan & Cadangan

  • Kakitangan Akademik/Bukan Akademik boleh membuat cadangan untuk melanggan pangkalan data dan judul baru bagi jurnal
  • Borang cadangan langganan jurnal boleh diperolehi di Jabatan Pengurusan Jurnal & Pangkalan Data PTAR, Perpustakaan Fakulti dan juga di Portal Library (Download Form) > KLIK HERE
  • Borang ini perlulah mendapat pengesahan daripada Dekan Fakulti/Ketua Bahagian masing-masing dan boleh dihantar terus kepada Ketua Bahagian Perolehan Jurnal & Pangkalan Data

No comments: