Thursday, June 3, 2010

Perkhidmatan JPJPD

  • Jurnal Di Rak Terbuka
Jurnal yang baru diterima boleh didapati di rak-rak terbuka yang disusun mengikut abjad.
  • Jurnal Berjilid
Jurnal kebelakangan yang telah dijilid diletakkan di rak terbuka dan ianya disusun mengikut nombor kelas.
  • Pangkalan Data Dalam Talian
Pangkalan data elektronok ini menyediakan maklumat dalam bentuk indeks dan abstrak atau imej/teks penuh ataupun kedua-duanya sekali.
  • Rujukan Dan Panduan
JPJPD juga menyediakan perkhidmatan rujukan dan panduan kepada pengguna mengenai bahan yang terdapat di bahagian ini, termasuklah pangkalan data dalam talian yang boleh diakses melalui Portal PTAR.

No comments: