Friday, June 4, 2010

Peraturan Penggunaan Jurnal

  • Jurnal hanya boleh dirujuk di Jabatan Pengurusan Jurnal & Pangkalan Data sahaja.
  • Pelajar tidak dibenarkan meminjam atau membawa keluar jurnal daripada perpustakaan.
  • Salinan fotostat boleh dibuat di dalam perpustakaan sahaja.
  • Kakitangan Akademik/Bukan Akademik boleh meminjam jurnal terkini dan berjilid sebanyak 4 naskhah selama 4 hari sahaja dengan mengisi borang dan buku rekod pinjaman yang disediakan, serta hendaklah membuat pembayaran jika hilang.
  • Jurnal yang terdapat di dalam pangkalan data dalam taliantidak akan dilanggan dalam bentuk bercetak. Pengguna boleh menyemak menggunakan OPAC menerusi fungdi ISBD untuk mengetahui judul yang terdapat di dalam pangkalan data.

No comments: