Thursday, December 1, 2011

Makluman Akses PDDT : IEEE

Untuk makluman, akses ke IEEE melalui EZACCESS telah kembali pulih bermula hari ini 1 Disember 2011.

Sila maklum bahawa pengguna pangkalan data IEEE dan pangkalan data yang dilanggan pihak Perpustakaan UiTM adalah DILARANG untuk menyebarkan id & password EZACCESS kepada pihak luar dengan apa cara sekalipun.

Jika perkara yang sama berulang (aktiviti penyalahgunaan) pihak penerbit IEEE tidak akan teragak-agak untuk menyekat semula pengunaan IEEE melalui EZACCESS.

Mohon kerjasama semua Pustakawan UiTM untuk memaklumkan perkara ini kepada pengguna.

Sekian, terima kasih.

No comments: