Friday, December 30, 2011

Updates : Pameran Bahagian

arrow Updates terkini . Pameran Dalaman Bahgian yang terletak di Aras 3, PTAR 1. Untuk makluman pameran dalaman ini akan sentiasa dikemaskini sekurang-kurangnya 3-4 kali setahun.

No comments: